Privacybeleid.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Deze website wordt beheerd door Romeo Financiële Diensten B.V. en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62483978. Wij verwerken  alleen uw persoonsgegevens die u op deze website achterlaat dan wel aan ons beschikbaar stelt, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of het reageren op een vacature. Voor een privacyverklaring van één van onze labels, verwijzen wij u naar de desbetreffende website. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via eventuele links op deze website kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Romeo Financiële Diensten verwerkt slechts geringe informatie van website bezoekers bij het gebruik ervan. De informatie die wij gebruiken voor functionele of analytische doeleinden kunt u vinden in ons cookiebeleid. Romeo Financiële Diensten houdt geen specifieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt, bijvoorbeeld als u contact met ons wenst.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Romeo Financiële Diensten heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo heeft onze website een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url https://www.romeofd.nl en www.werkenbijromeo.nl én aan het slotje. Hiermee is de informatie, die tussen je computer of device en onze website heen en weer gaat, versleuteld en dus onleesbaar voor anderen.

Bewaartermijn van uw gegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Voor reacties op vacatures kunnen wij uw gegevens tot 1 jaar in onze portefeuille houden op basis van uw toestemming. U kunt te allen tijde verzoeken om intrekking van uw toestemming.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

Iedere gebruiker van onze website kan ons schriftelijk verzoeken om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt dit verzoek kenbaar maken aan Romeo Financiële Diensten op info@romeofd.nl. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is doorlopend onderhevig aan wijzigingen ten gevolg van wetsaanpassingen of veranderingen in onze bedrijfsvoering. Wij raden u daarom aan om deze webpagina regelmatig te lezen en te controleren of onze privacyverklaring is gewijzigd. Heeft u vragen over deze verklaring of over de verwerking van uw gegevens, neem dan contact met ons op.

Laatste wijziging: 10 november 2021.